บริการ

บริษัท เชียงใหม่ ซี.ดี.ซัพพลาย จำกัด เน้นการให้บริการที่ครบวงจรและมีประสิทธิภาพสูงที่สุด ซึ่งหมายถึง การขนส่งสินค้าให้ถึงลูกค้าอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ด้วยความรวดเร็ว รวมไปถึงการให้บริการหลังการขาย ไม่ว่าจะเป็นการการันตีคุณภาพของสินค้า การชำรุดเสียหายของสินค้า การบริการบำรุงซ่อมแซมอุปกรณ์เบียร์สด และการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าใหม่

การบริการกลุ่มลูกค้าทางธุรกิจ

1. เปิดบัญชีคู่ค้า พร้อมแนบสำเนาเอกสารประกอบ ได้แก่

- หนังสือรับรองนิติบุคคล

- ทะเบียนพาณิชย์

- ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)

- บัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคล

2. สั่งสินค้าผ่านช่องทางการจัดจำหน่าย ได้แก่

- เบอร์โทรศัพท์: 053-262-333 Ext.111-115

- เบอร์แฟกซ์: 053-142-481-2

- Line OA: @cmcdsupply

3. ชำระเงินค่าสินค้าตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

4. จัดส่งสินค้า

การบริการกลุ่มลูกค้าทางบ้าน

1. สั่งสินค้าผ่านช่องทางการจัดจำหน่าย ได้แก่

- เบอร์โทรศัพท์: 053-262-333 Ext.111-115

- เบอร์แฟกซ์: 053-142-481-2

- Line OA: @cmcdsupply

2. ชำระเงินค่าสินค้า พร้อมแสดงหลักฐานการชำระเงิน

3. แจ้งสถานที่รับสินค้า

4. จัดส่งสินค้า

การบริการเบียร์สด

การบริการกลุ่มลูกค้าทางธุรกิจ

1. แจ้งความประสงค์ติดตั้งหัวเบียร์สด ผ่านช่องทางการจัดจำหน่าย ได้แก่

- เบอร์โทรศัพท์: 053-262-333 Ext.111-115

- เบอร์แฟกซ์: 053-142-481-2

- Line OA: @cmcdsupply

2. เลือกผลิตภัณฑ์เบียร์สด

3. เซ็นสัญญาการยืมอุปกรณ์เบียร์สด

4. ชำระเงินค่าสินค้าตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

5. ติดตั้งหัวเบียร์สด พร้อมจัดส่งสินค้า

การบริการกลุ่มลูกค้าทางบ้าน

1. นัดหมายวันที่ เวลา และสถานที่ล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ผ่านช่องทางการจัดจำหน่าย ได้แก่

- เบอร์โทรศัพท์: 053-262-333 Ext.111-115

- เบอร์แฟกซ์: 053-142-481-2

- Line OA: @cmcdsupply

2. เลือกผลิตภัณฑ์เบียร์สด

3. ชำระเงินค่าสินค้า พร้อมแสดงหลักฐานการชำระเงิน

4. ติดตั้งหัวเบียร์สด พร้อมจัดส่งสินค้า

5. ส่งคืนอุปกรณ์เบียร์สดภายใน 3 วัน

การบริการงานอีเวนท์

บริษัท เชียงใหม่ ซี.ดี.ซัพพลาย จำกัด ให้บริการเครื่องดื่ม ทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ รวมถึงชุดอุปกรณ์ปาร์ตี้เซตสำหรับงานเลี้ยง งานสังสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ งานวันเกิด หรืองานเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่:

- เบอร์โทรศัพท์: 053-262-333 Ext.111-115

- เบอร์แฟกซ์: 053-142-481-2

- Line OA: @cmcdsupply

1. เปิดบัญชีคู่ค้า พร้อมแนบสำเนาเอกสารประกอบ ได้แก่

- หนังสือรับรองนิติบุคคล

- ทะเบียนพาณิชย์

- ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)

- บัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคล

2. สั่งสินค้าผ่านช่องทางการจัดจำหน่าย ได้แก่

- เบอร์โทรศัพท์: 053-262-333 Ext.111-115

- เบอร์แฟกซ์: 053-142-481-2

- Line OA: @cmcdsupply

3. ชำระเงินค่าสินค้าตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

4. จัดส่งสินค้า

1. สั่งสินค้าผ่านช่องทางการจัดจำหน่าย ได้แก่

- เบอร์โทรศัพท์: 053-262-333 Ext.111-115

- เบอร์แฟกซ์: 053-142-481-2

- Line OA: @cmcdsupply

2. ชำระเงินค่าสินค้า พร้อมแสดงหลักฐานการชำระเงิน

3. แจ้งสถานที่รับสินค้า

4. จัดส่งสินค้า

การบริการกลุ่มลูกค้าทางธุรกิจ

1. แจ้งความประสงค์ติดตั้งหัวเบียร์สด ผ่านช่องทางการจัดจำหน่าย ได้แก่

- เบอร์โทรศัพท์: 053-262-333 Ext.111-115

- เบอร์แฟกซ์: 053-142-481-2

- Line OA: @cmcdsupply

2. เลือกผลิตภัณฑ์เบียร์สด

3. เซ็นสัญญาการยืมอุปกรณ์เบียร์สด

4. ชำระเงินค่าสินค้าตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

5. ติดตั้งหัวเบียร์สด พร้อมจัดส่งสินค้า

การบริการกลุ่มลูกค้าทางบ้าน

1. นัดหมายวันที่ เวลา และสถานที่ล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ผ่านช่องทางการจัดจำหน่าย ได้แก่

- เบอร์โทรศัพท์: 053-262-333 Ext.111-115

- เบอร์แฟกซ์: 053-142-481-2

- Line OA: @cmcdsupply

2. เลือกผลิตภัณฑ์เบียร์สด

3. ชำระเงินค่าสินค้า พร้อมแสดงหลักฐานการชำระเงิน

4. ติดตั้งหัวเบียร์สด พร้อมจัดส่งสินค้า

5. ส่งคืนอุปกรณ์เบียร์สดภายใน 3 วัน

บริษัท เชียงใหม่ ซี.ดี.ซัพพลาย จำกัด ให้บริการเครื่องดื่ม ทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ รวมถึงชุดอุปกรณ์ปาร์ตี้เซตสำหรับงานเลี้ยง งานสังสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ งานวันเกิด หรืองานเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่:

- เบอร์โทรศัพท์: 053-262-333 Ext.111-115

- เบอร์แฟกซ์: 053-142-481-2

- Line OA: @cmcdsupply

ช่องทางการชำระเงิน

BANK ACCOUNTS

บริษัท เชียงใหม่ ซี.ดี.ซัพพลาย จำกัด
842-3-00574-2
บิ๊กซี เชียงใหม่

บริษัท เชียงใหม่ ซี.ดี.ซัพพลาย จำกัด
544-3-50123-3
พรอมเมนาดา เชียงใหม่

บริษัท เชียงใหม่ ซี.ดี.ซัพพลาย จำกัด
403-1-07907-4
ตลาดหนองหอย

บริษัท เชียงใหม่ ซี.ดี.ซัพพลาย จำกัด
599-1-00838-3
บิ๊กซี เชียงใหม่

QR CODE

* เมื่อคุณลูกค้าได้ชำระเงินค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว ขอความกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ พร้อมแสดงหลักฐานการชำระเงิน เพื่อทำการตรวจสอบการชำระเงิน และยืนยันความถูกต้องของออเดอร์ ก่อนการจัดส่งสินค้า *