เกี่ยวกับเรา

บริษัท เชียงใหม่ ซี.ดี.ซัพพลาย จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของสินค้าจากหลากหลายบริษัท และเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องดื่ม โดยเฉพาะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ครบวงจรที่สุด พร้อมการให้บริการขนส่งสินค้าให้ถึงลูกค้า ด้วยความรวดเร็ว ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ 3 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน ภายใต้การบริหารงานของผู้บริหารรุ่นใหม่ คุณอธิวัฒน์ เหอลี้ไพศาล พร้อมด้วยทีมงานและวิสัยทัศน์ที่ว่า

" เป็นที่หนึ่งในการกระจายสินค้าและยอดจำหน่าย กลุ่มสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในเขตภาคเหนือตอนบน พร้อมมุ่งสร้างมาตรฐานการให้บริการที่พึงพอใจให้กับลูกค้า และพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่น่าอยู่ เสมอเหมือนบ้านหลังที่สอง "

ด้วยประสบการณ์การบริหารงาน ประกอบกับวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร และความมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกัน บริษัท เชียงใหม่ ซี.ดี.ซัพ พลาย จำกัด จึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของสินค้าจากหลากหลายบริษัท ในเขตพื้นที่ให้บริการ 3 จังหวัด ภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน เป็นเวลายาวนานกว่า 30 ปี

นอกเหนือจากพันธมิตรทางการค้าที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายแล้ว บริษัทฯ ยังได้รับความไว้ใจจากกลุ่มลูกค้า เลือกให้บริษัทฯ เป็นผู้จำหน่ายและให้บริการจัดส่งสินค้า

บริษัท เชียงใหม่ ซี.ดี.ซัพพลาย จำกัด กับความภาคภูมิใจในการดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลายาวนานกว่า 30 ปี บริษัทฯ มีความพร้อมในการให้บริการอย่างทั่วถึง ด้วยทีมงานมากกว่า 60 คน ไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาดและการกระจายสินค้า บริษัทฯ มีพนักงานขายที่พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าในรูปแบบคอลเซ็นเตอร์ และทีมงานขายหน่วยรถที่พร้อมให้บริการขายสินค้าให้ถึงลูกค้าทันที นอกจากนั้น ยังมีทีมงานจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว โดยมีรถขนส่งสินค้า ทั้งรถกระบะและรถบรรทุก 10 ล้อ อีกทั้ง อาคารสำนักงาน อาคารแสดงสินค้า และอาคารคลังสินค้าที่มีเนื้อที่รวมกว่า 3,500 ตารางเมตร